SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU GAN Y CYNORTHWYWYR DOSBARTH

ACTIVITY IDEAS FROM THE TEACHING ASSISTANTS

 

CLICIWCH FAN HYN AM WAITH Y DERBYN A'R MEITHRIN

CLICK HERE FOR THE MEITHRIN AND DERBYN WORK

ADRAN IAU / JUNIORS

CYFNOD SYLFAEN / FOUNDATION PHASE

Ffurfio llythyren / Letter formation