Y Cynghorau / The Councils

 

Cyngor ysgol

Ar ddechrau mis Medi cafodd disgyblion o bob dosbarth gyfle i ymgeisio i fod yn aelod o’r Cyngor ysgol. Yna, roedd plant y dosbarth yn ethol un person llwyddiannus i gynrychioli’r dosbarth.

At the start of the new school year, all children had the opportunity to put themselves forward to become a member of the School Council and shared some of their ideas before the pupils voted for they wanted to represent their class. Below are the children who were successful.

A school council is a group of pupils elected by their fellow pupils to represent their opinions and raise issues with your head teacher and governors in the school. The school council can also take forward projects on behalf of the pupils, and be involved in planning and things like the School Development Plan, governing body meetings and interviewing staff.

Grŵp o ddisgyblion sydd wedi eu hethol gan gyd-ddisgyblion yw’r cyngor ysgol. Maent yn cynnig

syniadau, codi ymwybyddiaeth a thrafod materion gyda’r prifathro a’r llywodraethwyr. Maent hefyd yn cynnal prosiectau ar ran y disgyblion ac yn rhan bwysig o gynllunio datblygiad a dyfodol yr ysgol.

Côd Eco yr ysgol / School Eco code