Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon / Parent, Teacher Association 

 

Croeso cynnes i chi i ardal y GRhA. Mae gennym griw da o gefnogwyr yn y Gymdeithas sydd yn cefnogi yr ysgol yn frwd iawn. Dewch i gwrdd â ni unwaith bob hanner tymor. 

 

A very warm welcome to you to our PTA area. We have a great team of supporters at the PTA who do their upmost to support the school. Come and join us once every half term.

Cadeiryddes / Chair - Joanna Williams

Ysgrifenyddes / Secretary - Amy Seward

Trysoryddes / Treasurer - Emma Heyes