Clybiau

Oriau y Clwb Gofal

Clwb yr Adran Iau - 3.05 i 5.00 y.h. 

Clwb y Cyfnod Sylfaen - 3.05 i 5.00 y.h. 

Tâl £5.00

Bydd dirwy os ydych yn hwyr yn casglu eich plentyn o'r clwb.