Cynghorau yr ysgol / School councils

Twitter Error: Could not authenticate you.

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Website Hits: 224631

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

YSGOL AR GAU / SCHOOL CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE23Mar2020

12:00 am - 17 apr, 1:00 am

Cancelled Clwb Maths B 2/ Year 2 Maths Club02Apr2020

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Miss Morgan / Mrs Holcombe

Gwyliau Pasg / Easter Holidays04Apr2020

12:00 am - 19 apr, 1:00 am

Cancelled Clwb Maths B 2/ Year 2 Maths Club09Apr2020

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Miss Morgan / Mrs Holcombe

Gwener Groglith / Good Friday10Apr2020

9:00 am - 10:00 am

Cancelled Clwb Maths B 2/ Year 2 Maths Club16Apr2020

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Miss Morgan / Mrs Holcombe

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)

On behalf of the pupils staff and Governors of both schools, I would like to welcome you to our website.

The village school is a welcoming place where all children are included in all activities. The main aim of our happy school is to develop all individuals in order for them to reach their full potential. Governors and staff work together closely to provide a high standard of education for all our pupils, within a happy, stimulating and secure learning environment.

Pupils are encouraged to take responsibility for their learning, to grow in confidence and become more independent. We believe that children learn best when staff and parents work together in close partnership and so we value parent involvement with the development our children's education. We promote good behaviour so that every child can achieve their potential.

"Mighty Oaks from little Acorns grow."