Cynghorau yr ysgol / School councils

Twitter Error: Could not authenticate you.

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Website Hits: 207038

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Cerdded i'r ysgol / Walk to school22Nov2019

8:20 am - 8:50 am @ Llangennech

Bydd staff yno i gerdded gyda phlant a rhieni. Staff will be there to walk with children and parents. Gadael / Leave Nantygro 8.20 Cleviston Park 8.20

Clwb aml chwaraeon URDD B 3 a 4 / Year 3 and 4 URDD multisports club25Nov2019

3:00 pm - 4:00 pm @ Neuadd yr Iau / Junior Hall

Rhedeg gan Emyr o'r Urdd Run by Emyr of the Urdd

Cyfarfodydd Rhieni Newydd Meithrin (Ionawr) ./ Meeting for new Nursery parents (January)26Nov2019

5:30 pm - 6:30 pm @ Babanod / Infants

Sesiwn blasu Meithrin (Ionawr) / Taster session for Nursery (Ionawr)27Nov2019

9:30 am - 11:30 am

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club27Nov2019

3:05 pm - 4:00 pm @ Adran Iau / Juniors

Mr Davies

Sesiwn blasu Meithrin (Ionawr) / Taster session for Nursery (Ionawr)28Nov2019

9:30 am - 11:30 am

Urdd B 1 a 228Nov2019

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Mrs Holcombe

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)

On behalf of the pupils staff and Governors of both schools, I would like to welcome you to our website.

The village school is a welcoming place where all children are included in all activities. The main aim of our happy school is to develop all individuals in order for them to reach their full potential. Governors and staff work together closely to provide a high standard of education for all our pupils, within a happy, stimulating and secure learning environment.

Pupils are encouraged to take responsibility for their learning, to grow in confidence and become more independent. We believe that children learn best when staff and parents work together in close partnership and so we value parent involvement with the development our children's education. We promote good behaviour so that every child can achieve their potential.

"Mighty Oaks from little Acorns grow."