Cyswllt

 

Cysylltwch â'r pennaeth ar 01554 820284

pennaeth@gennechi.ysgolccc.org.uk