Gwasgwch y linc isod i gofrestru ar lein / Press the link below to register on line

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Chwiliwch o'r dudalen hon

Browse from this page

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 166462

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Bl. 5 a 6 Noson Wybodaeth Ysgol y Strade / Information Evening by Strade School13Nov2018

6:00 pm - 7:00 pm @ Iau / Juniors

Cyflwyniad gan Mr. Alun Jones Pennaeth Cynorthwyol ysgol y Strade A presentation by Mr Alun Jones, Assistant Head of Ysgol y Strade

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir14Nov2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Clwb Chwaraeon B1 / Year 1 Sports Club15Nov2018

2:50 pm - 3:50 pm

Plant mewn angen / Children in need16Nov2018

9:00 am - 10:00 am

Plant i wisgo pyjamas gyda gwallt gwyllt am £1 i godi arian. Dress in pyjamas with wild hair to raise funds. £1

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club19Nov2018

3:05 pm - 4:15 pm

Cør yr ysgol Ffair Aeaf Strade / Choir Winter Ffayre strade20Nov2018

4:45 pm - 5:30 pm @ Ysgol y Strade

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir21Nov2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Clwb Chwaraeon B1 / Year 1 Sports Club22Nov2018

2:50 pm - 3:50 pm

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club26Nov2018

3:05 pm - 4:15 pm

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir28Nov2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)