Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 133876

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

Cynghorwyr Y Babanod

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Cinio Nadolig yr Iau / Junior Christmas Dinner13Dec2017

12:00 pm - 1:00 pm @ Iau /Juniors

Gwasanaeth Nadolig IAU / JUNIOR Christmas Service14Dec2017

1:30 pm - 2:30 pm @ CAPEL SALEM

BYDD TOCYNNAU AR WERTH CYN GYNTED A PHOSIBL. TICKETS WILL BE AVAILABLE ASAP.

Gwasanaeth Nadolig IAU / JUNIORS Christmas Service14Dec2017

6:00 pm - 7:00 pm @ CAPEL SALEM

BYDD TOCYNNAU AR GAEL WAP TICKETS WILL BE AVAILABLE ASAP.

ParentPay Activation Letters for Online Payments / Llythyron Parent Pay.15Dec2017

9:00 am - 10:00 am

MAE TALIADAU AR LEIN BRON A FOD GYDA NI ONLINE PAYMENT IS NEARLY HERE

Côr - Cyngerdd Concert16Dec2017

12:00 am - 1:00 am @ Theatr Ffwrnes

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Mrs Parry a Miss Harries Christmas Concert20Dec2017

1:00 pm - 2:00 pm @ Babanod / Infants

Cyngerdd nadolig i rieni a ffrindiau. Mynediad £2 yn cynnwys paned. A Christmas Concert for parents and grand parents. Entry £2 including tea/coffee.

Gwasanaeth dosbarth Mrs Holcombe Class Assembly for parents21Dec2017

9:10 am - 9:40 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau Warm welcome to parents and friends.

PLANT YR IAU FFILM NADOLIG / JUNIOR CHILDREN CHRISTMAS FILM21Dec2017

9:30 am - 10:30 am @ SINEMA CROSSHANDS CINEMA

£4.00 EACH. 'THE STAR'

Dechrau tymor / Start of new term08Jan2018

12:00 am - 1:00 am

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>