Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Pennaeth: Gary Anderson

clwbhwylllangennech@gmail.com

clwbhwylllangennech@gmail.com

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 148884

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Wythnos Cerdded i'r ysgol 21-25 o Fai / Walk to school week 21-25 May22May2018

8:00 am - 8:45 am

Rhiant neu warchgeidwad i drefnu gyda'r plant. Parents to organise with children.

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club22May2018

3:05 pm - 4:00 pm

Wythnos Cerdded i'r ysgol 21-25 o Fai / Walk to school week 21-25 May23May2018

8:00 am - 8:45 am

Rhiant neu warchgeidwad i drefnu gyda'r plant. Parents to organise with children.

Wythnos Cerdded i'r ysgol 21-25 o Fai / Walk to school week 21-25 May24May2018

8:00 am - 8:45 am

Rhiant neu warchgeidwad i drefnu gyda'r plant. Parents to organise with children.

Blwyddyn 1 a 2 Miri Mai24May2018

10:00 am - 25 may, 12:00 pm

Miri Mai is a fun activity at Parc y Sgarlets for Year 1 and 2 children. Gweithgaredd hwyl i Flwyddyn 1 a 2. £5.00

Clwb Ffitrwydd B2 / Year 2 Fitness Club24May2018

2:50 pm - 4:00 pm @ Ysgol / School

Wythnos Cerdded i'r ysgol 21-25 o Fai / Walk to school week 21-25 May25May2018

8:00 am - 8:45 am

Rhiant neu warchgeidwad i drefnu gyda'r plant. Parents to organise with children.

B6 Nofio / Swimming25May2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Hanner Tymor / Half Term28May2018

12:00 am - 01 jun, 1:00 am

B6 Nofio / Swimming01Jun2018

12:00 pm - 12:30 pm @ Gorseinon

£3 per visit payable on Parentpay. You can pay for the whole half term is desired for £21. £3 bob ymweliad ar Parentpay. Gallwch dalu am hanner tymor cyfan os y dymunwch. £21

Clwb Ffitrwydd B3 a 4 / Year 3 a 4 Fitness Club04Jun2018

3:05 pm - 4:00 pm @ Iau /Juniors

Dr James a Mrs Price

Cyfarfodydd Rhieni Meithrin / Nursery Parental Meeting04Jun2018

3:05 pm - 5:30 pm @ Babanod / Infants

Appointment to be made with Mrs Lee Mae angen gwneud apwyntiad gyda Mrs Lee

Noson Diogelwch Rhyngrwyd / Internet Safety Evening05Jun2018

6:00 pm - 7:00 pm @ Iau /Juniors

Internet Safety Evening with Emyr Brown

Clwb Chwaraeon B1 / Year 1 Sports Club07Jun2018

2:50 pm - 4:00 pm @ Ysgol / School

Clwb Ffitrwydd B3 a 4 / Year 3 a 4 Fitness Club11Jun2018

3:05 pm - 4:00 pm @ Iau /Juniors

Dr James a Mrs Price

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>