Gwasgwch y linc isod i gofrestru ar lein / Press the link below to register on line

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 160242

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

CANCELLED Trawsgwlad / Cross Country20Sep2018

4:15 am - 7:15 am @ Carmarthen Show Ground

The timetable is as follows and each event will be over a 1000m course. 4.30 p.m Year 3 Boys 5.30 p.m Year 5 Boys 4.45 p.m Year 3 Girls 5.40 p.m Year 5 Girls 5.00 p.m Year 4 Boys 5.50 p.m Year 6 Boys 5.15 p.m Year 4 Girls 6.00 p.m Year 6 Girls

Clwb Chwaraeon B2 / Year 2 Sports Club20Sep2018

2:50 pm - 3:50 pm

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club24Sep2018

3:05 pm - 4:05 pm

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir26Sep2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Clwb Chwaraeon B2 / Year 2 Sports Club27Sep2018

2:50 pm - 3:50 pm

Macmillan - Diwrnod gwisgo gwyrdd / Dress green day28Sep2018

9:00 am - 10:00 am

Cyfraniad posib / Possible donation £1. Cacennau ar werth / Cakes for sale at £0.50.

B6 diwrnod pontio / Yr 6 transition day Bryngwyn01Oct2018

9:00 am - 10:00 am

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club01Oct2018

3:05 pm - 4:05 pm

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir03Oct2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Clwb Chwaraeon B2 / Year 2 Sports Club04Oct2018

2:50 pm - 3:50 pm

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club08Oct2018

3:05 pm - 4:05 pm

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir10Oct2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Clwb Chwaraeon B2 / Year 2 Sports Club11Oct2018

2:50 pm - 3:50 pm

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club15Oct2018

3:05 pm - 4:05 pm

Cyfarfodydd Rhieni / Parent Meetings16Oct2018

3:20 pm - 17 oct, 6:00 pm

Byddwch yn derbyn gwybodaeth You will receive information

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)