Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Twitter Error: Sorry, that page does not exist.

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 127230

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club26Sep2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mrs Lewis a Mr Davies

Cyfarfod PTA Meeting (Babanod ac Iau / Infants and Juniors)26Sep2017

6:00 pm - 7:00 pm @ Junior School

CHANGE OF DATE - A meeting for all parents to arrange the new school year NEWID DYDDIAD - Cyfarfod i drafod y flwyddyn newydd.

Côr B4 i 6 / Choir Yr 4 to 627Sep2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Adeilad Iau

Mr Richards

Clwb Cyngor Digidol B6 / Yr6 Digital Competence Club28Sep2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mr Owen will notify the Children Bydd Mr Owen yn rhoi gwybod i'r plant

Year 6 Bryngwyn Blwyddyn 602Oct2017

12:00 am - 1:00 am @ Bryngwyn

Transition visit / Ymweliad Pontio

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club03Oct2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mrs Lewis a Mr Davies

Noson i B6 yn Strade / Meeting for Year 6 at Strade03Oct2017

6:00 pm - 7:00 pm @ Ysgol y Strade

Llythyr i ddilyn / Letters to follow

Côr B4 i 6 / Choir Yr 4 to 604Oct2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Adeilad Iau

Mr Richards

Clwb Cyngor Digidol B6 / Yr6 Digital Competence Club05Oct2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mr Owen will notify the Children Bydd Mr Owen yn rhoi gwybod i'r plant

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club10Oct2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mrs Lewis a Mr Davies

Côr B4 i 6 / Choir Yr 4 to 611Oct2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Adeilad Iau

Mr Richards

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service12Oct2017

10:30 am - 11:30 am @ Bethesda Chapel, Llangennech

There will be a limited number of tickets available for this service. Bydd nifer cyfyngedig o docynnau ar gael i'r gwasanaeth.

Clwb Cyngor Digidol B6 / Yr6 Digital Competence Club12Oct2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mr Owen will notify the Children Bydd Mr Owen yn rhoi gwybod i'r plant

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club17Oct2017

3:05 pm - 4:00 pm @ Adeilad Iau

Mrs Lewis a Mr Davies

Côr B4 i 6 / Choir Yr 4 to 618Oct2017

3:05 pm - 4:30 pm @ Adeilad Iau

Mr Richards

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>