Cynghorau yr ysgol / School councils

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Rydym yn ail wampio'r gwefan / We are re designing the website

Chwiliwch o'r dudalen hon

Browse from this page

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 186286

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gwyliau Pasg / Easter Holidays15Apr2019

12:00 am - 26 apr, 1:00 am

INSET No children /HMS Dim plant29Apr2019

12:00 am - 1:00 am

Dechrau tymor / Start of new term30Apr2019

12:00 am - 1:00 am

Cerdded i'r Ysgol / Walk to school03May2019

8:20 am - 8:45 am

8.20 - Nantygro / Clevaston Park

Profion Cenedlaethol / National Tests07May2019

8:55 am - 3:00 pm

Profion Cenedlaethol / National Tests08May2019

8:55 am - 3:00 pm

Profion Cenedlaethol / National Tests09May2019

8:55 am - 3:00 pm

Profion Cenedlaethol / National Tests10May2019

8:55 am - 3:00 pm

Eisteddfod Hendy11May2019

12:00 am - 1:00 am

Profion Cenedlaethol / National Tests11May2019

8:55 am - 3:00 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)