Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

NADOLIG Y MEITHRIN

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 136269

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club23Jan2018

3:05 pm - 4:00 pm @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

Clwb Urdd B2 / Y2 Urdd Club24Jan2018

3:00 pm - 4:00 pm @ Ysgol Babanod / Infants

Gwasanaeth dosbarth Miss Morris Class Assembly for parents26Jan2018

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau Warm welcome to parents and friends.

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming26Jan2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club30Jan2018

3:05 pm - 4:00 pm @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

Clwb Urdd B2 / Y2 Urdd Club31Jan2018

3:00 pm - 4:00 pm @ Ysgol Babanod / Infants

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming02Feb2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club06Feb2018

3:05 pm - 4:00 pm @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

Clwb Urdd B2 / Y2 Urdd Club07Feb2018

3:00 pm - 4:00 pm @ Ysgol Babanod / Infants

Gwasanaeth dosbarth Mrs Clarke a Mrs Richards Class Assembly for parents09Feb2018

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau Warm welcome to parents and friends.

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming09Feb2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Derbyn 2 i Flwyddyn 6 - Noson agored i rieni weld gwaith plant /Derbyn 2 to Year 6 Open evening for parents to see work.12Feb2018

3:15 pm - 5:30 pm @ Adran Iau

Cyfle i alw mewn i weld gwaith eich plentyn a chael sgwrs gyda'r athro. Os ydych am wneud apwyntiad preifat holwch yr athro. A pop in session to view your child's work and have a chat with the class teacher. If you wish to make a private appointment, please ask the teacher.

Clwb Chwaraeon B5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club13Feb2018

3:05 pm - 4:00 pm @ YSGOL IAU JUNIOR SCHOOL

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming16Feb2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Hanner Tymor / Half Term19Feb2018

12:00 am - 23 feb, 1:00 am

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>