Gwasgwch y linc isod i gofrestru ar lein / Press the link below to register on line

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pupil Login / Mewngofnodi Plentyn

Teacher Login / Mewngofnodi Staff

Chwiliwch o'r dudalen hon

Browse from this page

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 163940

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Disgo Blwyddyn 3 a 4 Disco23Oct2018

4:30 pm - 5:30 pm @ Iau / Juniors

Trefnwyd gan y PTA Organised by the PTA £2 entry

Disgo Blwyddyn 5 a 6 Disco23Oct2018

5:30 pm - 6:30 pm @ Iau / Juniors

Trefnwyd gan y PTA Organised by the PTA £2

Côr Blwyddyn 4 i 6 / Year 4 to 6 Choir24Oct2018

3:05 pm - 4:30 pm

Mr Richards

Disgo Derbyn 1 a 2 / Reception 1 and 2 Disco24Oct2018

4:30 pm - 5:30 pm @ Iau / Juniors

Trefnwyd gan y PTA Organised by the PTA £2

Disgo Blwyddyn 1 a 2 Disco24Oct2018

5:30 pm - 6:30 pm @ Iau / Juniors

Trefnwyd gan y PTA Organised by the PTA £2

Gala Nofio / Swimming Gala25Oct2018

9:15 am - 3:15 pm

B5 a 6 - 9.15 a 12.00 B3 a 4 12.30 - 14.30

DIM. Clwb Chwaraeon B2 / NO. Year 2 Sports Club25Oct2018

2:50 pm - 3:50 pm

Gwasanaeth Cynhaeaf / Harvest Service26Oct2018

10:30 am - 11:30 am @ Bethesda Chapel, Llangennech

Oherwydd niferoedd lle yn unig i blant. Due to the numbers, children only.

Hanner Tymor / Half Term29Oct2018

12:00 am - 02 nov, 1:00 am

Clwb Chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club29Oct2018

3:05 pm - 4:15 pm

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>

 

CLICIWCH ISOD / CLICK BELOW

clwbhwylllangennech@gmail.com

Siarter Iaith (cliciwch isod)