Diogelu / Safeguarding

 

 

Mae dioglewch ein disgyblion yn holl bwysig i ni. Os oes gennych bryder am unrhyw fater diogelu cysylltwch â:

The safety of our pupils is parmount. If you have concerns regarding safeguarding contact the above. 

Mr Anderson (Prif swyddog diogelu/ Safeguarding officer)

Mrs Louise Lynn (Parry) (Dirprwy swyddog diogelu / Deputy safeguarding officer)

Mr Steve Davies (Uwch swyddog diogelu / Senior Safeguarding Officer) 

Cyng/Cllr. Gwyneth Thomas (Llywodraethwraig diogelu / Safeguarding governor)

 

 

 

Cymorth i deuluoedd / Support for families

Prif Swyddog Diogelu / Main Safeguarding Officer

Gary Anderson

Dirprwy Swyddog Diogelu / Deputy Safeguarding Officer

Louise Lynn    Steven Davies

Llywodraethwr Diogelu / Safeguarding Governor

Gwyneth Thomas

Dogfennaeth / Documents

POLISI AMDDIFFYN PLANT

SAFEGUARDING POLICY

Cefnogaeth i blant / Support for children