Diogelu / Safeguarding

 

 

Mae dioglewch ein disgyblion yn holl bwysig i ni. Os oes gennych bryder am unrhyw fater diogelu cysylltwch â:

The safety of our pupils is parmount. If you have concerns regarding safeguarding contact the above. 

Mr Anderson (Prif swyddog diogelu/ Safeguarding officer)

Mrs Louise Lynn (Parry) (Dirprwy swyddog diogelu / Deputy safeguarding officer)

Cyng/Cllr. Gwyneth Thomas (Llywodraethwraig diogelu / Safeguarding governor)

 

 

 

Dogfennaeth / Documents

POLISI AMDDIFFYN PLANT

SAFEGUARDING POLICY