Derbyniadau / Admissions 

Cofrestrwch enw eich plentyn ar gyfer yr

Ysgol Gymraeg Llangennech

  https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion

Register your child's name for a place at

Ysgol Gymraeg Llangennech.

You need to regsiter for the Nursery (entry term following third birthday) and the school serpately)