Llywodraethwyr

 

 

 

Llywodraeth Leol / Local Government

Mr. Tim Davies 

Cyng./Cllr. Gwyneth Thomas

Cyng./ Cllr. Gary Jones

 

Rhiant / Parent

Mr. Mark Clement

Mr. Hefin John

Mrs. Julie Stuart

Mr. Alan Warner

 

Staff dysgu / Teaching staff

Mrs. Rhian Davies

 

Staff

Mrs. Catrin Williams

 

Cymuned / Community

Mr. Alun Stephens

Mr. Gordon Lewis

Mr. Gwyn Hopkin

 

 

Cymuned ychwanegol / Additional Community

 Mr. Ian Williams