Llywodraethwyr

 

Ffederasiwn Ysgolion Llangennech

 

Llywodraeth Leol / Local Government

Mr. Tim Davies (Cadeirydd / Chair)

Cyng./ Cllr. Gwyn Hopkins

Cyng./Cllr. Gwyneth Thomas

Mr. Alun Stephens

 

Rhiant / Parent

Mr. Mark Clement

Mr. Hefin John

Mrs. Julie Stuart

Mrs. Emma Heyes

 

Staff dysgu / Teaching staff

Mrs. Rhian Davies

Mrs. Louise Parry

 

Staff

Mrs. Lynne Graves

Mrs. Catrin Williams

 

Cymuned / Community

 Mr. Gordon Lewis (Is-gadeirydd / Vice Chair)

Dr. Marian Slader

Mrs. Susan Davies

Mr. Allan Fewster

 

Cymuned ychwanegol / Additional Community

 Mr. Ian Williams

OS AM DRAFOD AGENDAU NEU GOFNODION CYFARFODYDD Y LLYWODRAETHWYR, CYSYLLTWCH Â'R PENNAETH YN YR YSGOL